« Nazaj na prvo stran

MATIS svet lepote in vrhunske nege.

Od leta 1985 MATIS predstavlja vse, kar bi ženske rade predstavile: lepoto, užitek, čutnost.

MATIS je francoska blagovna znamka z izjemno močnim zastopanjem v Franciji in v več kot 60 državah sveta. Njena priljubljenost v kozmetičnih krogih jo je pripeljala v vrh profesionalnih podjetij v Franciji in tudi v svetu.

Zaradi stalnega progresivnega razvoja je MATIS postal vrhunska, fleksibilna kozmetična hiša s takojšnjim odzivom na potrebe današnjega trga tako glede novosti, kvalitete, pakiranja, promocije, itd...

Filozofija MATISA temelji na globalnem pristopu lepote. Velik poudarek je na strokovnem izobraževanju kozmetičark, ki morajo slediti pravilom in principom Matisovih postopkov tako za ženske kot tudi za moške, ki skozi proizvode nudijo zadovoljstvo, uživanje in predvsem učinkovitost.

Proizvodi so plod 4 temeljnih znanosti: BIOSCIENCE, ACTISCIENCE, CITYSCIENCE, DERMOSCIENCE, ki združeni v eno zagotavljajo najboljše, najnaprednejše naravne proizvode. Proizvodi so formulirani po meri, po zadnjih principih znanosti, po zadnjih inovacijah in najnovejših dognanjih na različnih področjih znanosti ter v skladu s sodobnimi potrebami moderne ženske (moškega), ki živi pod stalnim stresom, predvsem v urbanem okolju z veliko onesnaženja.

Kartica zvestobe MATIS / sprememba splošnih pogojev

Obveščamo vas, da se z dnem 15.05.2019 spreminjajo pogoji uporabe Kartice zvestobe MATIS.

K splošnim pogojem se dodajata dva nova člena in sicer:

5. člen Veljavnost kartice je 18 mesecev od prvega evidentiranega nakupa
10. člen Velja le za proizvode iz rednega in darilnega prodajnega programa

Zaradi spremembe iz 5. člena, je na voljo prehodno obdobje, ki bo v veljavi do 31.7.2019, v katerem lahko še izkoristite pravilno izpolnjene kartice, katerih nakupi presegajo časovno omejitev 18 mesecev. Po preteku prehodnega obdobja kartic, ki pogojem ne ustrezajo ne bomo upoštevali.

Splošni pogoji in navodila za uporabo
Za vse zveste kupce proizvodov blagovne znamke MATIS je na voljo KARTICA ZVESTOBE MATIS. Na njej beležite in shranjujete svoje nakupe, podjetje BIS pa vam ob nakupu devetih proizvodov MATIS desetega podari povsem BREZPLAČNO.

 

1. Organizator akcije in izdajatelj KARTICE ZVESTOBE MATIS (v nadaljevanju: kartica) je podjetje BIS d.o.o., Ljubljanska cesta 34C, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: organizator).
2. Namen uporabe kartice je nagrajevanje lojalnosti kupcev do blagovne znamke MATIS z zbiranjem nakupov proizvodov blagovne znamke MATIS, pri čemer je po nakupu devetih (9) proizvodov blagovne znamke MATIS kupec upravičen do enega brezplačnega proizvoda blagovne znamke MATIS po svoji izbiri, pri čemer je potrebno upoštevati pogoj/člen št.12.
3. Brezplačni proizvod zagotavlja organizator akcije.
4. Kartica je veljavna izključno na avtoriziranih prodajnih mestih po Sloveniji. Seznam le teh je na voljo pri izdajatelju.
5. Veljavnost kartice je 18 mesecev od prvega evidentiranega nakupa.
6. Kartica je last kupca, le ta pa jo lahko hrani na prodajnem mestu ali pa jo ima pri sebi.
7. Kupec kartico pridobi na avtoriziranem prodajnem mestu ali jo naroči pri izdajatelju.
8. Namen kupca je nakup določenega števila proizvodov blagovne znamke MATIS, pri čemer določeno prodajno mesto ni pogoj, z izjemo tega, da je prodajno mesto avtorizirano s strani izdajatelja kartice. Kupec lahko zbira nakupe na različnih prodajnih mestih.
9. Avtorizacija nakupa na prodajnem mestu poteka z potrjevanjem prostih polj na kartici, pri čemer vsak proizvod šteje. Tako se ob nakupu enega potrdi eno polje ob nakupu več proizvodov pa več polj, skladno z nakupom.
10. Velja le za proizvode iz rednega in darilnega prodajnega programa
11. Kupec, ki se odloči sodelovati v akciji je dolžan pravilno izpolniti vse zahtevane podatke na kartici ter kartico tudi podpisati, s čimer se strinja s pogoji akcije. Izjema pri vpisu osebnih podatkov sta polji GSM in e-mail, pri katerih je obvezen vpis le enega izmed njih.
12. Kupec je upravičen do brezplačnega proizvoda, ko zadosti vsem pogojem akcije: pravilno izpolni kartico in jo podpiše, opravi nakupe devetih (9) proizvodov blagovne znamke MATIS, kartici priloži dokazila o opravljenih nakupih (pogoj/člen št.9), izbere brezplačni proizvod blagovne znamke MATIS (pogoj/člen št.12) ter originalno kartico dostavi na naslov podjetja BIS d.o.o. (pošta ali osebno).
13. Izbrani brezplačni proizvod ne sme presegati vrednosti najdražjega kupljenega proizvoda, kar mora biti jasno razvidno iz priloženih računov.
14. Organizator akcije se zavezuje kupcu v osmih (8) dneh po prejetju pravilno izpolnjene kartice dostaviti izbrani brezplačni proizvod na osebni naslov kupca.
15. Nepravilno, oziroma pomanjkljivo izpolnjenih kartic organizator ni dolžan vračati, niti kupca opozarjati na pomanjkljive ali manjkajoče podatke. Kartice, ki ne ustrezajo pogojem organizator zadrži v arhivu do 30 dni po prejemu, kupcu jo vrne samo na njegovo zahtevo, pri čemer organizator lahko zaračuna stroške vračanja/manipulacije.
16. Kartica ni prenosljiva, niti združljiva s karticami drugih oseb. Prejemnik brezplačnega proizvoda je lahko izključno lastnik kartice.
17. Brezplačni proizvod se lahko izdaja brez prodajne embalaže.
18. V kolikor izbrani proizvod ni več v prodajnem asortimaju oz. ga trenutno ni na zalogi, je organizator dolžan o tem obvestiti kupca ter se dogovoriti za ustrezno zamenjavo. Možna je izključno zamenjava proizvoda, izplačila v denarni protivrednosti niso mogoča.
19. Organizator akcije se zavezuje k zbiranju osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot UL RS št.98/2004 in UBP2 UL RS št.126/2007).
20. Kupec se s sodelovanjem pri akciji strinja, da organizator uporablja njegove osebne podatke za namene reklamnega obveščanja proizvodov in storitev prodajnega asortimaja organizatorja. Kupec lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov iz baz organizatorja, vendar pa s tem prenehajo vsi pogoji sodelovanja pri akciji KARTICA ZVESTOBE MATIS.
21. Več informacij vam je na voljo na sedežu podjetja in po telefonu 04/287 22 22, elektronski pošti: info@bis.si ter spletnem mestu www.bis.si

Želimo vam ugodne nakupe ter veliko lepote in užitka ob uporabi proizvodov blagovne znamke MATIS

BIS d.o.o., Kranj SP05-2019, 15.05.19

Nazaj na seznam novic